Category Archives: About myself

Պարբերական համակարգի ստեղծումը և տարրերի դասակարգումը

Առաջին դասակարգումը

Երբ որ տարրերը 60-ից ավելացան անրաժեշտ եղավ տարրերը դասակարգել:Բոլոր տարրերը բաժանեցին երկու խմբի մետաղական և ոչմետաղական;Բոլոր մետաղները բացի սննդիկից պինդ են և պլաստիկ են ունեն մետաղական փայլ ունեն ջերմաէլեկտրա հաղուրդություն,ոչ մետաղները եթե պինդ են փխրուն են,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են չունեն պլաստիկություն չուն են փայլ չունեն ջերմաէլեկտրա հաղորդություն:Այս դասակարգումը թերի էր,որովհետև գտնվեցին տարրեր,որոնք ունեն և ոչմետաղական և մետաղական հատկություններ: Հաջորդ քայլը բոլոր մետաղներից արաձնացրեցինք ամենաակտիվ մետաղները որոնք կոչվեցին Ալկալիական, մետաղներ LI, Na ,K ,Rb ,Cr,fr

Ոչ մետաղներից առաձնացրեցինք ամենաակտիվ ոչ մետաղները հալոգեն  բառը թարգմանվում է հունարենից աղածին F2, Cl2,Br2 ,I2, At2

երրորդ խումբը բոլոր գազերից արանձնացրեցին այս գազրը կազմվածեն ատոմներից He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn  նրանց ատոմները այնքան պասիվեն որ չեն միանում իրար հետ և ուրիշ ատոմների հետ որ չեն առաչացնում և չեն առաչացնում մոլեկուլներ :

Advertisements