Category Archives: հանրահաշիվ

Ինքնաստուգում

1․ Ո՞ր բազմանկյունն է կոչվում ուռուցիկ, գծիր որևէ ուռուցիկ բազմանկյուն, նշի՛ր  բազմանկյան գագաթները:

Բազմանկյունը կոչվում է ուռուցիկ, եթե այն ընկած է իր ցանկացած երկու հարևան գագաթներով անցնող ուղղի մի կողմում։
գբ

2․ Նշիր  ուռուցիկ քառանկյուն,  ցույց տուր նրա հանդիպակաց կողմերը, հանդիպակաց անկյունները:

 
 
rfghj

3. Ո՞ր պատկերն է կոչվում զուգահեռագիծ, գծի՛ր ABCD զուգահեռագիծ:

Այն քառանկյունը, որի հանդիպակաց կողմերը զույգ առ զույգ զուգահեռ են կոչվում են զուգահեռագիծ։

զուգ․

4. Գրի’ր ուռուցիկ n- բազմանկյան անկյունների  հաշվման բանաձևը՝

հաշվիր, երբ n=3, n=4, n=5

Բանաձևը՝ (n-2)x180

n=3

(3-2)x180=180

n=4

(4-2)x180=360

n=5

(5-2)x180=540

5․ Ո՞ր ուռուցիկ պատկերն է կոչվում կանոնավոր, նշի՛ր պատկերի անունը

երբ n=3, n=4:

Կանոնավոր է կոչվում այն ուռուցիկ պատկերը, որի և՛ կողմերը, և՛ անկյունները իրար հավասար են։

n=3 — եռանկյուն

n=4 -քառակուսի

6․ Գտիր ուռուցիկ քառանկյան   ակյունները, եթե նրանք իրար հավասար են:

360։4=90

7. Զուգահեռագծի կողմեր հավասար են 7, 11:Գտիր զուգահեռագծի պարագիծը:

AB=7

BC=11

7×2+11×2=36

P=36 սմ

8. Տրված է ABCD զուգահեռագիծը, անկյուններից մեկը՝ 45 աստիճան: Գտիր մնացած անկյունները:

A=45
C=45
45+B+45+D=360
360-(45×2)=270
270:2=135
Պատ․՝ 135, 45

Հանրահաշիվ

1. Նշիր երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարման օրինակ:

2x+3y=19

2. Նշված հավասարման համար գտիր երկու լուծում`

2x-5y=20

(15;2)

(20;4)

3. Լուծիր համակարգը՝ օգտվելով տեղադրման կանոնից:

x-y-12=0

2x+4y=0

x=12+y

2x(12+y)+4y=0

24+2y+4y=0

24+6y=0

6y=-24

y=-4

x=8


4.Երկու բնական թվերի գումարը 31 է, իսկ տարբերությունը  5: Գտիր այդ թվերը:

31+5=36

36:2=18

18-5=13

18+13=31

18-13=5

Advertisements

Տնային

 

Խնդիր 1։Ապրանքի գինը 1200 դրամ է։Մեկ ամսվա ընթացքում գինը իջավ 20%-ով։Հաշվել ապրանքի գինը զեղչվելուց հետո;

1200*20:100=240

1200-240=960

 

Խնդիր 2։Մեկ վերնաշապիկը արժի 5000դրամ,սկզբում վերնաշապիկի գինը բարձրացավ 10%-ով հետո իջավ 10%-ով ,որքան կլինի վերնաշապիկի վերջնական գինը։

5000*10:100=500

5000+500=5500

5500*10:100=550

5500-550= 4950