Monthly Archives: February 2019

Անհատական ուսումնական պլան. երրորդ շրջան

դասացուցակ-  տե՛ս այստեղ 
ընտրություն- ԿԻնո-ֆոտո
մարզաձև- Ֆուտբոլլ
տեխնոլոգիա- Կավագործություն, Մովսես Ավետիսյան
լրացուցիչ կրթություն դպրոցում(ակումբներ, երգչախումբ, պար, առարկայական, երկարացված օր…) Ոչնչի չեմ մասնակցում
լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս- Սպորտ, մաթեմատիկա, անգլերեն
երթուղայինի ծառայություն- օգտվումեմ միակողմանի
տնային աշխատանքներ(կատարում եմ)-բոլորը
ուսումնական ճամփորդություններ(թվարկեք)- մասնակցում եմ բոլոր մեկօրյա և եռօրյա ճամփորդություններին

Քիմիական տարերր

H – ջրածին
He – հելիում
Hf – հաֆնիում
Ho – հոլմիում
Hs – հասիում
Hg – սնդիկ

C – ածխածին
CI – քլոր
Cf – կալիֆորնիում
Cm – կյուրիում
Ce -ցեզիում
Co – կոբլատ
Cu – պղինձ
Cd -կադմիում
Cs – ցեզիում
Ca -կալցիում
Cr – քրոմ

Rn – ռադոն
Ru – ռութենիում
Rh – ռոդիում
Rb – ռուբիդիում
Re – ռենիում
Ra – ռադիում
Rf – ռեզեֆորդիում

AI – Ալյումին
As – Արսեն
Ag – Արծաթ
Au – Ոսկի
At – Աստատ
Ac – Ակտինիում
Am – Ամերիցիում
Ar – արդոմ

Mg – մագնեզիում
Mn – մանգան
Md – մենդելեվիում
Mt – մայտներիում
Mo – մոլիբդեն

N – ազոտ
Na – նատրիում
Ni – նիկել
Nb – նիոբիում
Ne – նեոն
Nd – նեոդիմ
No – նոբելիում
Np – նեպտունիում

P – ֆոսֆոր
Pd – պալադիում
Pt – պլատին
Pb – կապար
Po – պոլոնիում
Pr – պրազեոդիմ
Pa – պրոտակտինիում
Pu – պլուտոնիում
Pm – պրոմեթիում

K – կալիում
Kr – կրիպտոն

B – բոր
Be – բերիլիում
Br – բրոմ
Bi – բիսմութ
Bh – բորիում
Bk – բերկլիում
Ba – բարիում

  • Разница в употреблении благодаря, из-за, от: 

БЛАГОДАРЯ (чему) + им. сущ. Д.п.
ИЗ-ЗА (чего) + им. сущ. Р.п.
Конструкция благодаря + сущ. Д.п. обозначает причину, способствующую
реализации действия и отвечает на вопрос благодаря чему?/кому?
Конструкция из-за + сущ. Р.п. обозначает причину,
препятствующую реализации действия и отвечает на вопрос из-за чего?/кого?

ОТ чего? + им. сущ Р.п.
Эта конструкция обозначает причину изменения состояния лица
или предмета и отвечает на вопрос от чего?
(дрожать от страха; краснеть от стыда)

Упражнение 1. Ответьте на вопросы, употребляя в ответах слова
из скобок с предлогами от, из-за, благодаря:
1. Почему он не пришел на занятия? (болезнь).Он не пришел на занятия из за болезньи.
2. Почему плакала сестра? (радость)

Она плакала от радостьи.
3. Почему он не выполнил эту работу? (недостаток времени).

Он не выполнил работу из -за недостатка времени.
4. Почему он успешно сдал экзамены? (помощь друзей).

Он успешно сдал экзамены благодаря помошьи друзей.
5. Почему она очень побледнела? (волнение)

Она побледнела от волнения.
6. Почему они не пошли на экскурсию? (плохая погода)

Они не пошли на экскурсию из- за плохой погоды.
7. Почему мальчик закричал? (испуг)

Он закричал от испуга.
8. Почему русские космонавты смогли совершить успешные полеты в
космос? (большие достижения в области техники)

Русские космонавты смогли совершить успешные полеты в
космос благодаря больших достижений в области техники.
9. Почему поездка не состоялась? (сильный снегопад)

Поездка не состоялась из -за силного снегопада.
10. Почему его сестра не позвонила? (сильное волнение)

Его сестра не позвонила из- за силного волнениа.
11. Почему вы вчера не ходили на пляж? (сильный шторм)

Мы вчера не ходили на пляж из -за сильного шторма.
12.Почему студенты сделали так много ошибок? (невнимательность)

Студенты сделали так много ошибок из -за невнимательностьи