Monthly Archives: December 2018

  1. Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Կան տարբեր տնտեսության զարգացման նախադրյալներ,դրանցից են տուրիզմը,արդյունաբերությունը,գյուղատնտեսությունը և այլն.

  1. Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը
    ա) գյուղատնտեսությունն է-Բելառուս,Հայաստան,Տաջիկստան,Վրաստան,Ոզբեկստան
    բ) արդյունաբերությունն է-Չինաստան,Ճապոնիա,ԱՄՆ,Գերմանիա,Անգլիա
    գ) սպասարկման ոլորտն է-Իտալիա,Ֆրանսիա,Շվեցարիա,Թայլանդ,Թուրքիա
  2. Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:

Տնտեսության զարգացվածության ցուցանիշներից է բնակչության կյանքի միջին տևողությունը:Դրանից է պայմանավորված,որ Եվրոպական շատ երկրներում կյանքի միջին տևողությունը բարձր է,իսկ ծնելությունը ցածր:

Advertisements