Monthly Archives: April 2018

Առաջադրանքներ(դասարանում)

 

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|=4, եթե a = –1, b = 3, 

բ) |a| ⋅ |b|, եթե a = 8, b = –1, = 8

գ) |b| – |a|, եթե a=-112, b=12, = -100

դ) |b| ։ |a|=, եթե a=-212, b = 0։ = 0

2) Նետում են խաղոսկրը։ Ինչի՞ է հավասար երեքի բազմապատիկ

թիվ բացվելու հավանականությունը։ 2/6

 

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

4x =x = 5x

5x = 220

x=220:5

x = 44

Advertisements

1.  – посоветовал

2. – никуда

3. – маленький

4,5  – родина, родился

6,7  –  родной, родители

8,9  – с интересом,интересно

10,11 – интересно, интересовался

 

 

 

Գործնական քերականություն

Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր, անծանոթ բառերը բացատրի՛ր։

Երբ բոլորը վեր կացան, ոտքի ելավ նաև կաթողիկոսին դեմ դիմաց նստած Դանիել եպիսկոպոսը։ Շոգի պատճառով ուսերին էր գցել պարեգոտը, որի տակից երևում էին մազեղեն քուրձը ,սմքած մաշկը։

-Դու ասացիր, հայրապե’տ, որ Պապը չի իրագործի ի՝ր բոլորիս համար անընդունելի հրամանը ,-սկսեց նա լեռնականի բամբ, խռպոտ ձայնով ,-սակայն իմացած լինես որ նա արդեն իրագործել է։

Ներսեսը սթափվեց այդ հաղորդումից, սփրթնեց և դողդոջուն ձեռքով նշան արեց, որ Դանիելը շարունակի։

-Միջօրեին թագավորն ազատ է արձակել սարկավագների կալանավորած պարտազանց շինականներին, և մենք այլևս իրավունք չունեինք մեր վանքապատկան շինականների վրա։ Սա չի՛ նշանակում արդյոք, որ աղոթքով ու ճգնությամբ մենք անվերջ ապաշխարհելով պիտի ենթարկվենք աստվածընդեմ հրամանին՛ եկած ապորինի արքայից։

****

Դարբինները կոխք կոխքի բարձրանում էին խորոդուբոր լեռնալանջով ,որտեղ մի ժամանակ երևում է՝ սալարկված ճանապարհ է եղել։ Նրանցից ամեն մեկը մի տարիքի էր՝ պապը՝ վաթսունութ որդին՛ քառասուներեք թոռը՝ տասնինը։ Չգիտեին՝ քանի տարեկան են գիտեին, որ պապ որդի ու թոռ են։

Նրանք անբարբառ մագլցում էին լեռնալանջով և նրանց հետ ասես մագլցում էր նաև արփին աղ-ամուղ-ի մու- կապույտը ցրելու և աշխարհին վերադար-նելու մի գիշերով կորցած իր գույները։

Դար-ին Մար-արը Գեղամ որդուն դարձավ և ասաց

Սանասարին նշանելու ժամանակն է հմուտ դար-ին է արդեն։

Սանասարը ականջի ծայրով լսեց որ իր մասին է խոսքը և խոնար- հետ նայեց որ ավա-ներին      ունկ-նդրի։

Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կ,  գ և ք  տառերը։

Հոգատար, պաքսիմատ, փսփսուք, ձագար, շքերթ, քսուք, անդրավարտիք, կմախքացած, սյուք, դողէրոցք, ընդերք, բարգավաճել, պատշգամբ, փակցնել, մարդիկ, ձգտում, ճգնավոր, զկեռ, ապաքինվել, ամոքիչ, չմուշք, բողկ, վարակիչ, անհագ, շրջակայք, շաղգամ, ծունկ, թաղիք, բարաք( որսի շուն), բարակ, վարք (վարվելակերպ), վարգ (ձիու համաչափ վազք), վարկ (հեղինակություն), Վարդգես, փեղկ, ձայնակցել, ճտքավոր, արմունկ, դիցուք։

2.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերի իմաստը։ Օգտվի՛ր Հրաչյա Աճառյանի Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանից։

Տարափ, հորդ անձրև պարմանուհի, երիտասարդ աղջիկ ապաշավանք, զղչյուն խրթին, բարդ անձկալի, ցանկալի կարոտալի մրուր,տակուցք զարմիկ, զարմուհի արտաքսել,վռնդել, աքսորել արտևանունք, թարթիչ արգահատանք, ղիղճ արգասիք, արդյունք ըմբոշխնել, վայել էլ ընդարմանալ, թմրել վարկաբեկել, վատաբանել մտացածին, մտքով հնարված նավակատիք, եկեղեցական տոներին հայորդող շաբաթ օրը ապերախտ, անշնորակալ ուտող – ուրացող  սեթևեթ, կոտրատվել պճնվել, զարդարվել պչրանք, զարդարանք սրդողել, բարկանալ նժդեհ պանդուխտ:

Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր, անծանոթ բառերը բացատրի՛ր։

Երբ Փարիզում էի, մի քանի ընկերներից ամանորը շքեղ ռեստորաններից մեկում միասին դիմավորելու հրավեր ստացա։ Ռեստորանի ընդարձակ դահլիճը փոքր առ փոքր լցվեց հասարակությամբ։ Պճնասեր կանայք, հագնված ամենավերջին նորաձևությամբ, պչրանքով սեթևեթում էին ու մանրիկ ծիծաղում։ Նրանց ականջօղերի և մանյակների, ապարանջանների ու մատանիների սուտակներն ու ադամանդները բյուրավոր աստղերի պես փայլփլում էին լույսով։

Դահլիճը լուսավորված էր ինը — տասը հսկա ջահերով, որոնք աստղաբույլերի նման շողշողում էին վերևից։ Որոտընդոստ երաժշտությունը թնդաց, և տեղ-տեղ սկսեցին պարել զույգերը։ Յուրաքանչյուր սեղանից ճառագայթում էին հնչուն ծիծաղ քրքիջ ու զվարթ ձայներ։ Մարդկանց աչքերում ժպիտ կար ու գոհունակություն։ Կարծես այս մարդիկ երբևիցե վիշտ չէին տեսել որևէ տխուր ժամ չէին ունեցել ,իսկ  հիմա հավաքվել էին այստեղ՝ նույն հավատով ընդունելու եկող տարին։ Սպասավորները զայրույթով դուրս էին քշում սովալլուկ մանուկներին, որ ներս էին խցկվել և կցկվել դռան մոտ։

Զարհուրելի բան է աշխարհը,- ասաց ընկերներիցս մեկը ,- քանի դեռ աղքատ կա շուրջդ երջանիկ չես կարող լինել։

Առաջադրանքներ

Դո՛ւրս գրի՛ր՝

գոյականները

ածականները

բայերը

Գրի՛ր հետևյալ բայերի դեմքի, թվի, ժամանակի, խոնարհման քերականական կարգերը։

ճառագայթում էին-

խաղացինք-

կսովորես-

կարդում եք-

 

3-րդ շրջանի անհատական ուսպլան

 • դասացուցակ- Դասացուցակ
 • ընտրություն- Ռոբոտ իքս
 • մարզաձև- Բասկետբոլ
 • տեխնոլոգիա- Կավ
 • մարզական ակումբ
 • լրացուցիչ կրթություն դպրոցում` ակումբներ, երգչախումբ, պար, առարկայական և այլ…- նկարչություն
 • լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս- Մաթեմ Անգլերեն
 • շուրջտարյա նախագծեր- կարդում ենք, ընդանուր պարապունք, անծիվիրուս կոմիտաս,մեդիա ուրբատ,կրդական պարտեզ
 • աշխատող- սովորող
 • երթուղայինի ծառայություն – ոգտվում եմ երկկողմանի
 • տնային աշխատանքների ընտրություն – ընտրելեմ բոլորը

Գործնական քերականություն

 

1. Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր, անծանոթ բառերը բացատրի՛ր։

Դեռ ավտոբուս չնստած, հիշեցի, որ Գեղարդի ճանապարհին՝  Ողջաբերդի մոտ է Չարենցի կամարը։ Երբ այդ մասին հարցրի վարորդին, նրա վառվռուն աչքերը փայլեցին ու նա զարմացավ ,որ Չարենցին գիտեմ։ Ասացի որ Ուկրաինայում վաղուց հայտնի են նրա բանաստեղծությունները։

Երբ ավտոբուսը կանգնեց, որքաքարե սանդուղքներով բլուրն ի վեր լռելյայն բարձրացանք դեպի քարե վարդագույն կամարը և մեր աչքերի առջև բացվեց մի վեհաշուք  ափշեցուցիչ տեսարան. աստվածաշնչյան լեռը՝ ձյունաճերմակ Արարատը, հպարտորեն վեր էր խոյացել արևով ասկեորված գագաթը։ Թափանցիկ մշուշի մեջ փռվել էր Արարատյան դաշտը, որտեղ առաջին մարդիկ տնկել են խաղողի որթը և վաղնջական ժամանակներից հողին սերմ հանձնել։

2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց։

 • հանդիպակաց, մտացածին, մածուցիկ, խուրց
 • արցունք, դերձակ, այտուցվել, հունցել
 • լվացք, պախուրց,  խորհրդածել,  քաղցր
 • հինավուրց, ուրց, տրցակ, ճրագալույց

3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով ո կամ օ:

Այսօր, պարզորոշ, օրեցօր, տարորշել, կեսօր, հանապազօրյա, ամանոր, հրանոթ, փորձանոթ, անօթևան, անօթի, հնոտի, սնոտի, տօթ, տնօրեն, քնքշորեն, քնքշօրոր, նրբորեն, փոխօգնություն, չօգտագրծել, գանգոսկր, հնաոճ, ոսկեօղ, ընդօրինակել, օդապարիկ, ով, հոդս ցնդել, հոտնկայս, արփիազօծ, հիմնովին, եղբորորդի, ոտանավոր, զօրուգիշեր, գիշերուզօր, վատորակ, արծաթազօծ, լացուկօծ, անօղնաշար, տարօրինակ, քեռորդի, հակաօդային, հակաօրինական, նմանօրինակ, նորօրյա, սառնորակ, տասնօրյակ, հատորյակ, հնգօրյակ, երկվորյակ, ապօրինի, նախօրե, արջաորս, սևորակ, շօրորալ, եռօրյա, ակնաջօղ:

4. Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։

 • Բարձր (աշխարհիկ), քանի որ, բողոք-դիմում,  բաց անել, գլխ ի վայր
 • Գառան (դմակ),  գիշեր-ցերեկ,  գլխ ի կոր,  գոռում (գոչյուն)
 • Ծովից) ծով, բարդ-բարդ, առ հավետ, մեղրամիս, արյուն-արցունք
 • Բարակ (մարակ), (ոտքից) գլուխ, հույս (ապավեն), ութ (ոտնուկ)
 • Պարզ ու հստակ, ութսունինը, խեթ-խեթ, բրոնզի (դար), գոռալ-գոռգոռալ
 • Հոգով-մարմնով, ազգ (ուրաց), բերնեբերան, այստեղ-այնտեղ, անց կենալ
 • Գազ (օջախ), ծայրը ծայրին հասցնել, գնալ (գալ), գլուխ (կոնծի), գիշեր (երգ)
 •  Դանդաղընթաց,  դափնե (տերև),  դեղ (դարման),  դեռ (ևս)
 • Դառն (աղի),  դեմ անել , դեսից-դենից, հազար երեք հարյուր,  դժվար թե:

5. Ընդգծի՛ր գործողություն նշանակող երեք բառ։

 • տնտես, բանտես, վերահաս, պսպղաս, խաղող, քաղող
 • զրկես, կրկես, հապալաս, ծլվլաս, նշաձող, գրես
 • առերես, ավերես, ճպճպաս, դարպաս, շենշող, ճնշող

 

домашняя работа

 • Допишите окончания

Кто вытащил из проруба волшебную щуку ?
Кто живёт в избушке на курьих ножках ?
Кто и от дедушки ушел и от бабушки ушел?
Кто шёл в гости к бабушке ?
Кто жил в домике на крыше ?

 • Ответь на вопросы, выбрав правильные ответы из слов:

Россия, Италия, Греция, Франция, Бразилия, Индия, Япония, Австралия, Англия, Германия.

Где проводились первые Олимпийские игры? __В Греции____________________________
Где проходил последний чемпионат мира по футболу? В Германии_______________
Где проходит всемирно известный карнавал?  В Бразилии__________________________
Где родился и жил Наполеон? __Во Франции_________________________________________
Где обитают кенгуру, утконосы и ехидны? В Австралии______________________________
Где слоны помогают людям в работе? ___В Японии_________________________________
Где находятся Уральские горы ? __В России_________________________________
Где находится город Токио ? ________В Японии________________________________________
Где находится Пизанская башня? __В Италии______________________________________
Где часто бывают туманы? _____В Англии_____________________________________________