Daily Archives: October 23, 2017

Լրացուցիչ(տանը)

 

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը –5-ն է։

– 7 -6 -5

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա

կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

20

 

 

Advertisements

Բույսեր խնամք

Այսօր մենք եկանք տեղնալոգյայի ընկեր Հասմիկի դասին և մտանք ջերմոց բուծարան որպեսզի խնամենք ծաղիկները,ափշեցինք, որովհետև բոլոր ծաղիկները ծաղկել էին : Ես և Էդգարը ջրեցինք առաջին հարկի ծաղիկները:Ընկերներիս մի մասը գնացել էր Մայր դպրոցի հարակից տարացքներից բերեցին վայրի խաղողների կտրոններ որոնք տնկեցինք որպիսի արմատակալի:Մի մասը խնամում և ջրում էին ջերմոց բուծարանի բույսրը: Իմ հետաքրքիր է անցնում ըեխնալոգիայի ժամը