Daily Archives: October 5, 2017

Հիմքեր

Հիմքերքիմիական նյութեր, որոնք թթուների հետ առաջացնում են աղեր։ Մեծ մասամբ մետաղների հիդրօքսիդներ են։ Ջրումդիսոցվելիս առաջացնում են հիդրօքսիլ իոններ՝ OH-։ Ըստ դիսոցման աստիճանի մեծության լինում են ուժեղ, միջին և թույլ հիմքեր։ Ուժեղ հիմքեր են ալկալինները։ Հիմքի լուծույթների ջրածնական ցուցիչը՝ pH>7։ Ըստ մոլեկուլում պարունակած OH-իոնների թվի լինում են միաթթու (NaOH և այլն), երկթթու Ca(OH)2 և այլ հիմքեր։ Դանիացի քիմիկոս Ջ. Բրենստեդի տեսության համաձայն հիմքեր են պրոտոն միացնելու ունակ բոլոր մոլեկուլներն ու իոնները (օրինակ, NH3, ամիններ են), իսկ ըստ ամերիկացի քիմիկոս Դ. Էյուիսի՝ հիմքեր են չօգտագործված էլեկտրոնային զույգ պարունակող (էլեկտրոնային զույգի դոնոր) բոլոր նյութեր

Advertisements

Մեր դպրոցը

Մեր դպրոցում մենք աշխատում ենք, համակարգիչներով: Մեր ուսուցիչները գոն է ոչ այտքան լավ բայց համակարգչից, պետք է հասկանան: Մեր դպրոցում բոլորնել հասկանում են համակարգչից, ուսուցիչներից սկասած երեխաներից վեռչացրած, համակարգչով շատ հարմար է գրքերը ներբեռնում ես այլ ոչ թե գնում, տետր պետք չիգալիս: Մի խոսքով մեր դպրոցում շատ լավ է, իսկ մեր կրթահամալիրի անունն է «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր»: