Monthly Archives: October 2017

երկրի ձգողական ուժ

Ձգողականություն միջազգային տերմինը՝ գրավիտացիա,«ծանրություն» բառից տիեզերական ձգողություն, ունիվերսալ հիմնարար փոխազդեցությունը բոլոր նյութական մարմինների միջև։Փոքր արագությունների և թույլ ձգողական փոխազդեցության դեպքում նկարագրվում է Նյուտոնի դեպքում՝  Չորս հիմնական փոխազդեցություններ:

 

                             Ձգողական փոխազդեցությունը

Գրավիտացիոն դաշտը  Դա նշանակում է, որ կարելի է մտցնել մարմինների զույգի գրավիտացիոն ձգողականության պոտենցիալ էներգիա, որը չի փոփոխվի մարմինները փակ կոնտուրով տեղափոխելուց հետո։ Գրավիտացիոն դաշտի պոտենցիալ լինելուց բխում է կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարի պահպանման օրենքը, ինչպես նաև հաճախ է հեշտանում մարմինների շարժման ուսումնասիրման խնդիրը գրավիտացիոն դաշտում։

 

 

Advertisements

Պատրաստվում ենք գնահատման ամփոփիչ քննությանը, որի հարցաշարը այսօր կլինի իմ բլոգում։ Խնդրում եմ պատրաստվել, ընթերցել, սովորել։ Սա լավ հնարավորություն է՝ լրացնելու ամսվա բաց թողածը բլոգում, ինչը նաև կնպաստի լավ գնահատական ստանալուն։

Ավ․ Իսահակյան  Երջանկության իմաստը։

ՈՒ ձայնավորի հնչյունափոխություն

 1. Բառասկզբի ու-ն հազվադեպ դառնում է ը, օրինակ՝ ումպ-ըմպել, ունդընդեղեն, ունչ-ընչացք։
 2. Բառամիջի փակ վանկի ու-ն կարող է դառնալ ը, օրինակ՝ ծուռ-ծռել, շունշներ, սուր-սրել, տուն-տնական։ Մի շարք բառերում ու-ն կարող է նաև սղվել, օրինակ՝ ամուր-ամրություն, մանուկ-մանկական, մաքուր-մաքրել և այլն։
 3. Բառավերջի բաց վանկի ու-ն ձայնավորից առաջ որոշ բառերում դառնում է վ, օրինակ՝ առու-առվի, թթու-թթվի, մեղու-մեղվաբույծ և այլն։

1. Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։

Բուսական, հրեղեն, գուրծունեություն, ձնծաղիկ, նվիրատվություն, ալրաղաց, անկյունաչափ, բնավեր, գունատ, ձկնաբուծարան, դռնակ, եղջերափող, միութենական, մանկական, սառցարան, մրցավազք, մատենագիր, բուրավետ, հրակայուն, մշակութային, տարեվերջ, արնանման, առօրեական, այգեպան, մթերային, զգուշություն։

2.Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ը ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Տնակ, մանկական, ծանրամարտ, մանրադրամ, մտադրություն, մեղրահաց, կիսակառույց, փոքրություն, լրատվական, քաղցրահամ, սանրել, ընձուղտ, եզրաշերտ, լիտրաչափ, գլխաշոր, ցուցափեղկ, վագրաձի, լուսավորություն, դստրիկ, կպրագույն, լայնություն, բարձրություն, ծաղկաման, մետրանոց, ծաղրանկար, սրամիտ, ժանրային։

 

Տնային աշխատանք

Գրի՛ր Ստեղծագործական աշխատանք հետևյալ թեմաներից մեկով․

 • Հավատարիմ ընկերը նման է․․․
 • Առանց լավ մարդու աշխարհը դառն է՝  օձի լեղի
 • Մարդու լավ գործը աշխարքը կանուշցնե
 • Քո ընտրությամբ։

Հավատարիմ ընկերը նման է

Հավատարիմ ընկերը նման է  դժվար պահերին հասնող ընկերությունը սիրող ընկերոջը հարգող ընկերն է : Հարազատը շունը ձին : Որ ամեն մի մանրուքից չինեղանում:

Լեզվական առաջադրանք

Է  ձայնավորի հնչյունափոխություն

 1. Բառասկզբի է ձայնավորը մի քանի բառերում դառնում է ի, օրինակ՝  էգ-իգական։ Բե՛ր նմանատիպ բառերի օրինակներ՝
 2.  էշ- իշուկ, վայրէջք – իջնել
 3. Բառամիջի փակ  վանկի  է (գրվում  է ե) ձայնավորը դառնում  է ի, օրինակ՝կես-կիսել։Բե՛ր նմանատիպ բառերի օրինակներ՝
 4.  մեջ – միջին,տեր – տիրանալ, սեր – սիրել
 5. Բառավերջի  է-ն չի  հնչյունափոխվում՝ մարգարե-մարգարեական։ Օրինակներ՝                                           Սյունե – Սյունեի

1.Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել է ձայնավորիհնչյունափոխություն։

Միջնապատ, միություն, գինեգործ, կիսալուսինվիպասան, շինարարություն, հիվանդասենյակ, գիրանալ, գիտուն, վիրահատել, վիճահարույց, գիսավոր, հիանալի, լիություն, զինագործ, սիրավեպ, դիմաքանդակ, կինոթատրոն։

4) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։

9-6 = 3

180 : 3 = 60

5) Խանութում գործվածքի իրար հավասար երկու կտորներ կային:

Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից` 28 մ,

առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում:

Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում:

( x – 16 )* 3 = X – 28

 

Լրացուցիչ(տանը)

 

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը –5-ն է։

– 7 -6 -5

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա

կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

20

 

 

Բույսեր խնամք

Այսօր մենք եկանք տեղնալոգյայի ընկեր Հասմիկի դասին և մտանք ջերմոց բուծարան որպեսզի խնամենք ծաղիկները,ափշեցինք, որովհետև բոլոր ծաղիկները ծաղկել էին : Ես և Էդգարը ջրեցինք առաջին հարկի ծաղիկները:Ընկերներիս մի մասը գնացել էր Մայր դպրոցի հարակից տարացքներից բերեցին վայրի խաղողների կտրոններ որոնք տնկեցինք որպիսի արմատակալի:Մի մասը խնամում և ջրում էին ջերմոց բուծարանի բույսրը: Իմ հետաքրքիր է անցնում ըեխնալոգիայի ժամը

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

10 ⋅ (a + b) ։ 3= 40

2) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

x4=35

5x = 12

x= 12/5

x= 4,5

3) Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500*10 = 5000

5000:100= 50

500+50 = 550

 

4) Գտե՛ք հարաբերությունը.

35-ի և 910

35:910 = 35/910

ֆլեշմոբյան առաջադրանքներ

1. Ո՞ր պոեմից է ծագել «Ты трус, ты раб, ты армянин» արտահայտությունը։ Ու՞մ գրչին է պատկանում այդ պոեմը։ Պոեմի սևագիր տարբերակում «армянин» բառի փոխարեն ո՞ր բառն է եղել:

«Ты трус, ты раб, ты армянин» արտահայտությունը Ա.Ս.Պուշկնի «Տազիտը» պոեմից է:          Պոեմի սևագիր տարբերակում «армянин» բառի փոխարեն եղել է «христианин» բառը:

2. Սա Կոմիտաս վարդապետի «Շրյոդեր» անունով ռոյալն է։ Ե՞րբ և ո՞վ դա նվիրեց վարդապետին։ Ո՞վ է իր նամակներից մեկում գրում հետևյալ տողերը․ «Կոմիտաս վարդապետի նման անհատականությունը, որ նույնիսկ հիացմունք է պատճառել Եվրոպային, ի վիճակի չէ իր սեփական երկրում ձեռք բերել դաշնամուր կամ հնարավորություն չունի ճամփորդելու գավառներում և կատարելու այն աշխատանքը, որ կարող է կատարել միայն ինքը և որն այնքան փառք կբերի մեր ազգին»:
Captionless Image
Դաշնամուրը Կոմիտասին նվիրել է հայ նշանավոր գործարար ու բարեգործ Ալեքսանդր Մանթաշյանը 1907 թվականին:
Թումանյան է գրել. «Կոմիտաս վարդապետի նման անհատականությունը, որ նույնիսկ հիացմունք է պատճառել Եվրոպային, ի վիճակի չէ իր սեփական երկրում ձեռք բերել դաշնամուր կամ հնարավորություն չունի ճամփորդելու գավառներում և կատարելու այն աշխատանքը, որ կարող է կատարել միայն ինքը և որն այնքան փառք կբերի մեր ազգին»:
3. Ի՞նչ բացատրություն ունի «Դեղին մամուլ» թևավոր արտահայտությունը։ Ե՞րբ և ինչպե՞ս է առաջացել այն։ Նման օրինակ հանդիպու՞մ է ներկայիս լրատվական դաշտում։ Բե՛ր օրինակ (-ներ)։
Դեղին մամուլ – այս անունով բնորոշվում է տպագիր մամուլի այն տիպը, որն ունի լրագրողական պարզունակ լեզու, ժարգոնային արտահայտություններ, տուրք է տալիս սենսացիաներին, մերկարպարանոց փաստերին, իսկ մեկնաբանությունները՝ անլուրջ, մակերեսային միտումնավոր։
1883-ին ԱՄՆ-ում Ջոզեֆ Պուլիտցերը (1847-1931) ձեռք բերեց «Նյու Յորք ուորլդ» («Նյու Յորք աշխարհը») թերթը, որով ստեղծեց «նոր լրագրության» մոդել. պարզեցված անգլերեն, սենսացիաներ, աղմկալի միջադեպեր, նկարներ ու ծաղրանկարներ։ Ամենը նպատակաուղղված էր ընթերցողների քանակի մեծացմանը։ Նոր հրատարակիչը թերթի տպաքանակը մեկ տարում 15 հազարից հասցրեց 100 հազարի, իսկ երեք տարի անց՝ մինչև 4 միլիոնի։ Նա թերթում զետեղում էր մեծ, անսովոր վերնագրեր, նույնպես առաջին անգամ տեղ տվեց գունավոր ներդիրներին։ 1889-ից «Զվարճությունների բաժնում» տպագրվում էին նկարաշարեր «Դեղին մանչուկ» մականունով կատակերգական գործող անձի մասին։ Այստեղից էլ առաջացել է «դեղին մամուլ» հասկացությունը։
4. Ի՞նչ կազմություն և իմաստ ունի հայերեն արական անուն համարվող «Մխիթար» բառը, բառարմատը։ Մխիթար անձնանունով ի՞նչ հայտնի բժիշկ, ճգնակյաց, առակագիր, միաբանության հիմնադիր մարդիկ կան։ Երկու տողով հետաքրքիր փաստեր գրի՛ր յուրաքանչյուրի մասին։
նշանակում է մխիթարիչ մխիթարող:
Մխիթար Հերացի – Մխիթար Հերացին գրի է առել բժշկական գրքեր, որոնցից բացի մասունքներից, ուրիշ ոչ մի բան մեզ չի հասել։
Մխիթար Գոշ -Մխիթար Գոշի առակներով 12–րդ դարի հայ գրականության մեջ մուտք է գործել ժողովրդական բանարվեստի տեսակը՝ առակը, որն իր հետ բերել է նաև ժողովրդական ոգի ու մտածողություն, ազդարարելով գրականության աշխարհականացման մի կարևոր փուլ։
Մխիթար Սեբաստացի-Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է 1676 թ. փետրվարի 7-ին: Նա եղել է հայ կաթոլիկ, եկեղեցական գործիչ, հայագետ և Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր։ Մխիթար Սեբաստացու անվամբ է կոչվում Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրը։
5. Ո՞վ է գործածել լատիներեն «O tempora! O mores!..․» թևավոր խոսքը։
Այդ արտահայտությունն առաջին անգամ գործածել է Մարկ Ցիցերոնը:

Լրացուցիչ (տանը)

4) Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-­ն ավարտվել են ոչ-­ոքի արդյունքով։ Ոչ­ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քա­նակի քանի՞ տոկոսն է։

120*x / 100 = 42

120 x =4200

x = 35

5) Վերցված է մի բնական թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված

գումարը բազմապատկենք 4-­ով, ապա կստացվի 80։ Ո՞րն է այդ թիվը։

x+15*4=80

x+60 = 80

x = 20

 

6) Առաջին տրակտորը կարող է վարել դաշտը 15 օրում, իսկ

երկրորդը՝ 10 օրում։ Միասին աշխատելով՝ տրակտորները քանի՞ օրում կարող են վարել դաշտը։

15+10 = 25

25:2=12,5

12,5:2=6,25

Դասընկերների բլոգներ

6-4 դասարան

 1.  Անահիտ Մկրտչյան
 2. Լիրա Խաչատրյան
 3. Մարիա Ավետիսյան
 4. Անի Կարապետյան
 5. Աննա Հարությունյան
 6. Եվգենիա Սուքոյան
 7. Նանե Մոմչյան
 8. Նազենի Սանոյան
 9.  Էդգար Ղազարյան
 10. Մարկ Սիմոնյան
 11. Մարկ Ներսեսյան
 12. Արսեն Մելքումյան
 13. Արմեն Մարտիրոսյան
 14. Աշոտ Բադեյան
 15. Ալեն Ռավոյան
 16. Նարեկ Հակոբյան
 17. Հայկ Պետրոսյան
 18. Արմեն Աղաջանյան
 19.  Գոռ Կնյազյան
 20. Նունե Հովհաննիսյան
 21. Վահե Մուսայելյան
 22. Սերգեյ Ալեքսանյան
 23. Տիգրան Մարգարյան
 24. Անրի Ներսիսյան
 25. Հայկ Մարգարյան