Monthly Archives: March 2017

Հաղարծին

Untitled.png

Հաղարծին

Վանքային համալիրը կառուցվել է 10-13-րդ դարերի ընթացքում։ Վանքի մասին տեղեկություններ է տալիս Կիրակոս Գանձակեցին: Ծաղկում է ապրել 12 դարի վերջին – 13 դարի սկզբին՝ Խաչատուր Տարոնացու առաջնորդության ժամանակ։

 

 

Աժդահակ

Բացարձակ բարձրությունը 3597, 3 մ է, հարաբերականը՝ մինչև 400 մ։ Գագաթին կից՝ հյուսիս-արևմտյան կողմում կա խառնարան՝ լցված ջրով։ Գոյացել է վերին անթրոպոգենում՝ հրաբխային արտավիժումների և լավային արտահոսքի հետևանքով։ Կազմված է գորշավուն խարամներից, լապիլներից և հրաբխային ռումբերից։

Տարվա մեծ մասը ձնածածկ է։ Լանջերը լերկ են։ Աժդահակ անվանումը հայոց բանահյուսության մեջ հայտնի է որպես մարաց թագավորի և վիշապի անուն։

 

 

 

շարադրություն գարնան մասին

Բոլոր եղանակներն էլ լավն են: Երբ աշուն է, դու ուզում ես, որ շուտ գա ձմեռը ու կարողանաս ձնագնդիկ խաղալ: Հետո, երբ ձմեռը գալիս է, դու ուրախանում ես և ամեն օր խաղում  ձնագնդիկ ու ձնեմարդ պատրաստում: Ստացվեց, որ դու սիրում ես ձմեռը հետո ձնագնդի այնքանես խաղում որ հոգնում ես նշանակում է որ ձմեռը սիրում էս բայց հոգնել ես ու ուզում ես որ գարունը գա որ կարողանաս հեծանիվ վարել գնադակ խախալ սպասում սպասում ես և գարունը գալիս է դու սկսում ես աննհդատ գնդակ խաղալ և հեծանիվ վարել բայց արդեն գարունից չես հոգնում որովհտև ոչ սառում ես ոչել հվանդանում նույնը ամառն է չես հոգնում ոչ մի բանից բայց իմ համար ամառը ավելի լավն է նրա համար որ ոչ թէ հեծանիվ էս վարում կամ գնդակ խաղում այլ որ դրոցից ազատվում ես երեք ամիս իմ համար ավելի լավնեն գարունը ու ամռը ոչ թե ձմեռը ու աշունը ձմեռն ու աշունը վատնեն որովհետև ամենինչից հոգնում ես օրինակ ցրտից մրսելուց հիվանդանալուց իսկ գարունը ու ամառը լավնեն որովհետև ոչ մրսում ես ոչ հիվանանում մի խոսքով գարունը շատ շատ լավ եղանակ է գարնան ժամանակ երբ ձանձրանում եմ  գնում եմ նստում պատշգամպում  ու նայում ծիտիկներին իմ համար գարնան ամենալավ բանը այն է որ կարող եմ ընկերներիս շատ տեսնել

Transcript:

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?
Sam: Hi. Er … I really like these trainers. How much are they?
Shop assistant: Oh … they’re £45.
Sam: OK. Do you have them in a 10?
Shop assistant: I’ll have a look for you.
Sam: Thanks.
Shop assistant: Oh … what colour would you like?
Sam: Black, please.
Shop assistant: OK, just a moment, please. (The assistant goes to look for the trainers that Sam wants to try on.) We’ve got a 10 in white, but not in black.
Sam: Oh … do you have size 11 in black?
Shop assistant: Yeah, sure. Do you want to try them?
Sam: Yes, please. (The assistant gets Sam the trainers. Sam tries them on.)
Shop assistant: How are they?
Sam: I like them, but they’re a bit too big.
Shop assistant: Do you want to try the white ones in your size?
Sam: Mmm, no thanks. I don’t like the white ones too much.
Shop assistant: Ah, OK. I’m sorry about that.
Sam: Don’t worry … Thanks anyway. Bye.
Shop assistant: Thanks a lot. Bye now