Monthly Archives: February 2016

Ինչպես ես անցկացրեցի իմ երեք շաբաթը

Իմ երեք շաբաթը անցավ հետաքրքիր շատ հետաքրքիր բայց այդ ժամանակ երբ մենք պետքե տանը մնաինք որ ինձ մնացելեր երեք չորս որ ես անհանգիստեի և տխուր ես անհանգիստեի որովետեվ ես ոչ մի դաս չեի կատարել բայց հետո որ իմացա դասերը երկարացրելեն ուրախացա և սկսեցի բոլոր դասերս անել իսկ երբ իմացա որ արծակուրդները ելիեն երկարացրել ես մի կողմից տխրեցի մի կողմից ուրախացա ուրախացա որովհետև ելիեինք մնալու տանը և խաղանք տխրեցի որովհետև կարոտելեի ընկերներիս և դասատուներին:

 

Advertisements